LILLA SÖMNSKOLAN

omslag_featured

Att inte kunna sova, eller sova dåligt, är kanske ett av de vanligaste problemen som finns idag. Vi har alla haft perioder där sömnen inte fungerat som den ska, och välbefinnandet har blivit lidande. För att komma till bukt med dessa problem har vi tagit fram ett självhjälpmedel i form av Lilla Sömnskolan, som ger dig enkla, handfasta råd kring hur du kan arbeta med dina sömnproblem.

Sömnskolan bygger på 10 korta kapitel uppdelade på tre huvudområden:

  1. Grundläggande kunskaper om sömn: till exempel varför är sömn viktigt, normal sömn och återhämtningssömn, våra vanor påverkar sömn, samt stress – den stora sömnförstöraren.
  2. Sömnformeln: några konkreta redskap som kan hjälpa dig att förbättra din sömn
  3. Personligt sömnprogram: tips på hur du själv lägger upp ett program för att förebygga och förbättra din sömn

Sömnbesvär kan hänga ihop med många olika faktorer. Om du exempelvis har värk eller äter vissa mediciner kan det vara en orsak till sömnbesvären. Tala i så fall med din läkare om ett helhetsperspektiv på din sömn och hälsa, så att du kan få så bra hjälp som möjligt. Den här sömnskolan är tänkt som en förebyggande insats främst för dig som är i arbete och väsentligen frisk, där sömnbesvären kan vara kopplade till stress och livsstil.

Tänk också på att om sömnbesvären kvarstår efter att du genomfört sömnskolan under ett par månader bör du kontakta experthjälp för att utreda orsaker till den störda sömnen, samt få mer hjälp med att behandla dina sömnproblem.

Sömnskolan är en del av forskningsprojektet ”Arbetstider och sömnbesvär inom handeln: Kan en sömnskola förbättra arbetsprestation och arbetstrivsel?” som finansieras av Handelns Utvecklingsråd.

forfattare

Marie Söderström, Helena Schiller och Göran Kecklund