VARFÖR ÄR SÖMN VIKTIGT?

När sömnen fungerar normalt tänker vi inte så mycket på vilken betydelse den har. Om sömnen däremot inte fungerar så bra, märker vi snart hur viktig den är för hur vi mår och fungerar.

Sömn är ett grundläggande biologiskt behov. Att sova är en nödvändig återhämtning för både hjärnan och kroppen efter en tids vakenhet. Ju längre tid vi varit vakna, desto större blir behovet att få sova igen. Under sömnen laddar hjärnan upp energi för att möta nästa dags utmaningar, och hela kroppen sparar energi. Viktiga hormoner som hjälper kroppens celler att fungera och repareras, frisätts när vi sover och immunförsvaret är som mest aktivt under sömn. Sömnen stöttar alltså de hälsosamma processerna i kroppen och gynnar en bibehållen god hälsa. Sömnen har också en viktig betydelse för vår förmåga att tänka, koncentrera oss, lösa problem och lagra minnen.