STRESS – DEN STORA SÖMNFÖRSTÖRAREN

Den vanligaste orsaken till störd sömn, utöver sjukdom av olika slag, är stress. Det beror på att stress innebär en förhöjd aktivering, kroppsligt och mentalt. Aktivering är sömnens motsats.

Om du är mycket aktiverad när du lägger dig triggas stressmekanismerna i din kropp och det kan bli svårt att komma till ro och somna, eller svårt att få en bra sömnkvalitet. Det kan exempelvis handla om att du tänker på något som du är engagerad i, att du planerar något som ska hända eller analyserar något som har hänt. Det kan också handla om att du tänker på själva sömnproblemet, som att du måste sova för att orka jobba dagen efter. När våra tankar går på högvarv påverkas ofta stämningsläget. Du kan känna dig orolig, irriterad eller ledsen. Då drar ofta kroppen igång sin uppvarvning ännu mer, pulsen kan stiga ytterligare, vi kan bli mer spända, och du börjar vrida och vända på dig i sängen. Om det pågår under några nätter i rad och du känner av att du mår och fungerar sämre på dagarna, kan du snart börja känna oro eller stress kring hur du kommer sova. Då har du har hamnat i en ond cirkel.

Som du kanske vet är stressreaktionen utformad för att vi ska klara oss från hot och faror. Det handlar om att kroppen gör oss beredda att möta utmaningar som står framför oss, antingen konkreta situationer eller sådant som hjärnan själv ”hittar på”. Hjärnan är bra på att se problem som möjligen kan uppstå i framtiden. Hjärnan är också bra på att minnas om du varit med om något besvärligt. Detta för att du ska vara förberedd ifall du hamnar i liknande situationer igen. Det kan vara förklaringen till att stressreaktioner kan gå igång automatiskt i situationer som liknar den som ursprungligen gjorde dig stressad. Om du har sömnbesvär har du sannolikt känt stress i sängen vid ett flertal tillfällen. Sängen är i så fall en miljö som är förknippad med obehag och kanske ”tror” därför en del av din hjärna att sängen är en ”fiende”, som ska bekämpas.