Olika anledningar till stress

  Just nu anses psykisk ohälsa vara den vanligaste anledningen till sjukskrivningar, och fyra av tio svenskar har någon gång drabbats av stressrelaterade problem som ångest, oro, utbrändhet eller depression. De höga kraven, både privat och på jobbet är stora och allvarliga hot mot de flesta människornas välbefinnande. Vissa typer av stress behöver behandlas av […]