SÖMNFORMELN – VÄGAR TILL BÄTTRE SÖMN

Varför blir sömnen som den blir? Varför somnar vi snabbt ibland och varför tar det lång tid ibland? Varför vaknar vi? Varför sover vi ibland sämre på natten när vi har tagit en tupplur på dagen?

Tre faktorer i samspel kan hjälpa oss att svara på dessa frågor. Sammantaget kan vi kalla dem för ”sömnformeln”. Det kan liknas vid receptet på hur sömnen ”kokas ihop”.

Sömnformeln består av följande tre komponenter:

  1. Den vakna tiden – hur länge vi har varit vakna sedan föregående sömn
  2. Dygnsrytmen – vår inre biologiska klocka
  3. Stress- eller aktiveringsnivån – hur stressade, uppvarvade eller fysiologiskt aktiverade vi är

Man kan se varje komponent som ett reglage som går att vrida på. De olika reglagen har var sitt optimalt läge, där sömnen har bäst förutsättningar att fungera. Detta ska vi beskriva tydligare i texten som följer. Försök att tänka på vad just du skulle behöva förändra för att gynna din sömn. Du kommer att få olika förslag på redskap du kan pröva för att förbättra din sömn. Välj gärna ett moment i taget som du fokuserar på och verkligen försöker testa. Tänk på att sömnen oftast inte blir bättre ”över en natt”, utan var beredd på att testa de metoder du väljer ungefär en vecka innan du utvärderar effekten.

Andra länkar:

DEN FÖRSTA FAKTORN: DEN VAKNA TIDENS LÄNGD

DEN ANDRA FAKTORN: DYGNSRYTMEN

DEN TREDJE FAKTORN: STRESS- & AKTIVERINGSNIVÅN